Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace
ZŠ a MŠSkřipov okres Opava

MŠ Skřipov

MŠ je jednotřídní mateřská škola rodinného typu, která má kapacitu dvaceti osmi dětí ve věku zpravidla od 3-7 let. V MŠ působí dvě učitelky a jedna provozní pracovnice. Nachází se na okraji obce Skřipov a je součástí budovy Základní školy Skřipov. V okolí budovy se nachází rozlehlá zahrada se zahradním domkem, herními prvky pro děti (prolézačky, houpačky, skluzavka, pískoviště apod.), zahradním altánem. Na zahradě, kterou využívá ZŠ i MŠ, lze najít rozmanité pomůcky, které přispívají k rozvoji vědomostí (broukoviště, vzorník druhů dřeva, pocitový chodník). MŠ se nachází v prvním patře zadní části budovy. Součástí MŠ je šatna, dvě třídy, koupelna+toaleta a výdejna stravy. Při nepříznivém počasí lze také navštívit velkou tělocvičnu ZŠ. MŠ je se ZŠ propojena chodbou. Provoz MŠ je od 6:00-16:00 hod. Hlavním záměrem je rozvíjet osobnost samostatného, sebevědomého dítěte schopného spolupracovat a komunikovat. Podporovat jeho zdravý vývoj s přiměřenou pohybovou aktivitou s citovým postojem vůči ostatním lidem, ke světu kolem, k člověku a k jeho práci, k rodině, k přírodě, k vlastnímu zdraví, k historii a tradicím. Plánovanými činnostmi při běžných denních situacích chceme působit na děti tak, abychom v rámci jejich možností a schopností rozvíjeli podklady pro jeho učení, myšlení a objevování, aby si osvojovaly základy hodnot, na nichž je založena naše společnost, aby získávaly osobní samostatnost a schopnost projevovat se jako samostatná osobnost. Naše MŠ dětem nabízí zajímavé akce a činnosti během celého roku a dbá na dodržování tradic. MŠ je přístupná k řešení požadavků rodičů v rámci výchovně vzdělávací činnosti a provozních podmínek.

Publicita