Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace
ZŠ a MŠSkřipov okres Opava

Historie

První zmínka o skřipovské škole se nachází v kronice z r. 1871 a zmiňuje zdejší školu již k roku 1791, a sice pod patronací tehdejšího církevního fondu. Velký počet žáků vedl v letech 1871-72 ke zřízení pobočky v Hrabství, kde se učilo v najatých místnostech v č. 20 a 12.

V roce 1882-83 byla ve Skřipově zřízena další učebna v domě fojta Uvíry v č. 80.

Následujícího roku byla ve středu obce vystavěna nová budova jednotřídní školy (č. 107), vyučování zde bylo zahájeno v r. 1885, zapsáno bylo celkem 173 žáků, 83 chlapců a 90 děvčat.

stará školaNa přelomu 19. a 20. stol. se znovu projevila potřeba nového prostoru k výuce, a tak na jaře r. 1900 došlo k položení základního kamene nové školní budovy (č. 120) při silnici směrem na Jakubčovice. Stavba byla dokončena v říjnu 1901 a 10.11. t. r. bylo zahájeno vyučování ve třech nových učebnách.V dalších letech je k vyučování využíváno i obecního domku č. 107, a to až do r. 1935.V sousední Požaze fungovala od. r. 1929 současně škola měšťanská pro obvod vesnic Skřipov, Hrabství,Leskovec, Požaha a Výškovice. Představovala českou enklávu v oblasti s většinou německé národnosti.

Na jaře r. 1939 byl úřady dosazen první německý učitel, ale už v r. 1942 se škola dostala opět do českých rukou.

České vyučování bylo obnoveno 25.5. 1945 v místnosti fojtství, protože budova č. 120 byla značně poškozena válečnými událostmi při osvobozování obce. Byla zde také umístěna škola měšťanská, a tak se Skřipov stal přirozeným centrem pro obvod Hrabství, Jakubčovic a dočasně i Leskovce. Ve škol. r. 1945-46 bylo zapsáno 109 žáků.V listopadu 1946 přesídlila měšťanská škola do opravené budovy č. 120. Obecná škola zůstala ve fojtství.

Postupně docházelo k dalším úpravám a opravám budov, např. v 50. letech byl do školy zaveden telefon,instalován vodovod, byly budovány šatny, kabinety, v r. 1956 se hospodářské objekty začaly měnit na MŠ, v r. 1958 bylo započato se stavbou nové školní dílny.

Škola v Hrabství byla zrušena v r. 1962.Tamní třídy teď patřily do skřipovské školy, počet žáků se tak zvýšil na 239.

Ve škol. r. 1966-67 byla slavnostně předána k užívání MŠ.V r. 1973-74 byla poprvé zřízena školní družina pro děti zaměstnaných matek. ŠD navštěvovali 24 žáci. Počet se navýšil v r. 1975, když byly definitivně zrušeny třídy v Hrabství a škola v Jakubčovicích.

V 80. letech se obě školní budovy postupně stávaly technicky i hygienicky nevyhovujícími.Přesto, že se započalo s některými opravami a úpravami budov i jejich okolí, stále více vyvstávala potřeba nových prostor školy.nová škola

S velkolepou přestavbou se začalo ve šk. r. 1996-97. Byla zbourána stará družina i MŠ (ta byla přestěhována do Hrabství, na jejich místě byla zřízena přístavba, která byla dokončena v r. 1998. Pak došlo k rekonstrukci budovy č. 120 a následně k dokončení třetí části areálu - tělocvičny, kuchyně, jídelny, družiny atd.

K začátku škol. r. 1999/2000 byla zprovozněna renovovaná budova staré školy a ke 100 letému výročí založení školy v r. 2001 byl zahájen provoz celého areálu.

Po letech tak byl uskutečněn plán moderním potřebám odpovídajícího školního zařízení pro 1. a 2. st. ZŠ.

 

ALMANACH (4 MB)

Publicita