AKTUALITY ŠKOLY

1.2. Přednáška organizace Čisté nebe (8. ročník)

1.2. Zdravá pětka - 5. roč

2.2. Soutěž ve skoku vysokém „O pohár starosty obce“

3.2. Pololetní prázdniny

6.2. Vyhodnocení soutěže ptačí krmítko

10. 2. Divadlo loutek Ostrava: „Hrnečku vař“ (1. a 2. třída)

15.2. Preventivní program - Trestní odpovědnost dětí a mládeže 7.- 9. roč.

18.2. Obecní ples

22.2. Maškarní rej ve ŠD

27.2.- 3.3. Jarní prázdniny

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/24

ŠKOLA NANEČISTO

Lyžařský kurz

Prezentace školy

Podpora polytechnického vzdělávání


Informace pro rodiče: